Home

Kulħadd jaf illi

Globalizzazjoni = Skjavitu Ekonomika

Multikulturaliżmu = Kollass taċ-Ċivilizzazjoni

Taħlit Razzjali = Ġenoċidju Etniku

Contact Us

Iġġildilhom!

Semma leħnek!

Niżżel! Printja! Qassam!

Download